top of page

Seksuologie
Seks- & relatietherapie

Seks en seksualiteit vervult voor velen een belangrijke rol in onze levens. Toch wordt er in onze huidige samenleving nog weinig écht over seks gesproken. Zelfs binnen relaties loopt de communicatie hierover vaak stroef, wat tot bezorgdheden kan leiden bij één van de of bij beide partners. Seksuele bezorgdheden kunnen vele verschillende en uiteenlopende vormen aannemen. Therapie kan helpen om deze bezorgdheden aan te pakken, een plaats te geven of nieuwe omschrijving aan de bezorgdheden te geven.

U kan bij mij terecht om over seksuele bezorgdheden te praten. Vaak voorkomende problemen zijn:

  • Verschil in seksueel verlangen of seksuele interesse tussen twee partners

  • Te weinig/te veel/geen seksueel verlangen, seksuele interesse

  • Opwindingsmoeilijkheden (erectiestoornissen, vochtigheidsproblemen, subjectieve opwindingsproblemen)

  • Vroegtijdig of voortijdig orgasme (premature ejaculatie)

  • Orgasmeproblemen (te laat, uitblijven van orgasme, niet-bevredigend orgasme, ...)

  • Pijn tijdens het vrijen of andere seksuele activiteit

  • Vaginisme

  • ...

Naast deze vaak voorkomende seksuele bezorgdheden kan u bij mij terecht voor vragen en bezorgdheden omtrent seksuele voorkeuren of geaardheid (seksuele aantrekking), aseksualiteit, fertiliteit (vruchtbaarheid), seksuele trauma's, hechtingsproblemen en atypische seksuele aantrekkingen of deviante seksuele aantrekkingen (parafilieën, bv. exhibitionisme).

 

Gezien de breedheid van mijn vakgebied is het onmogelijk om alle mogelijke seksuele klachten of daarmee gerelateerde klachten hier op te sommen. De lijst van bezorgdheden of seksuele problemen waarmee u bij mij terecht kan is dus niet volledig en onbeperkt. Bij een eerste gesprek zal worden nagegaan of ik u kan verder helpen. Wanneer dat niet het geval is, zal ik u doorverwijzen naar een gespecialiseerd hulpverlener.

Seksuele bezorgdheden komen vaak voor in een relationele context. Het is daardoor haast onmogelijk om dit los te zien van de relatie. U kan bij mij terecht voor relationele bezorgdheden en problemen (al-dan-niet losstaand van seksuele problemen). Voorbeelden hiervan kunnen zijn gebrekkige communicatiepatronen, terugkerende ruzies, levens(fase)veranderingen met invloed op het relationeel functioneren, ...

Het is mogelijk om zowel individueel als als koppel te consulteren.

Ik ben geregistreerd als seksuoloog bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS).

bottom of page